EDovoljenje lastnika za posredovanje pri prodaji nepremičnine.
Vsi podatki o strankah se obravnavajo strogo zaupno v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov.
Skladno predpisom R.Slovenije verodostojno dovoljenje lastnika v prilogi vsebuje datoteko skaniranega ID Osebnega dokumenta.
EDovoljenje lastnika je skladno splošnim pogojem nepremičninske družbe in verodostojno velja kot AMS-I-04 Dovoljenje lastnika.
Podrobnosti vsebine AMS-I-04 lahko ogledate na Url povezavi v naslednji mapi.
Diskretnost in varovanje zbirke podatkov zagotovljena!
Lastnik, ki želi prodati, naj dodatna pričakovanja vezano na postopek prodaje ali posebne zahteve potemtakem dobro opredeli.
Imenovani lastnik nepremičnine pri nepremičninski družbi naročam storitev posredovanja za prodajo nepremičnine.
Pravica nepremičninske družbe do plačila in obveznost naročitelja storitve posredovanja za plačilo provizije za posredovanje nastaneta, ko je sklenjena pogodba in na račun lastnika plačana Ara.
Urejanje ponudbe nepremičnine za prodajo se izvaja brez obveznosti za lastnika, ki dovoli in naroča izvajanje posredovanja.
V primeru takega dogovora družba lastniku, ki želi prodati, zainteresiranim in verodostojno preverjenim iskalcem lahko za prvi samostojen informativni ogled lokacije nepremičnine v naravi predlaga, svetuje ter usmerja in izvaja vodenje ogleda brez osebne prisotnosti svetovalca/posrednika.
Po izvedenem prvem informativnem ogledu lokacije nepremičnine v naravi v primeru interesa iskalca (kupovalca) celovito izvajanje posredovanja/svetovanja za nakup (za prodajo) ureja pooblaščeni svetovalec.
Skladno predpisom RS nepremičninska družba dobi pravico do plačila provizije ko je sklenjena pogodba in plačana ara.