Odkup stanovanja z najemom

 • Za mlade družine, če se pojavi težava z boniteto za bančni kredit.
 • Za druge investitorje, v primeru takšnih/specifičnih zahtev.

Odkup z najemom:

 • Ara10%
 • Prvi obrok kupnine
 • Mesečni obrok najemnine

Postopek:

 • Rezervacijska pogodba, sprejem depozita.
 • Kupoprodajna pogodba, Ara, Prvi obrok kupnine.
 • Plačevanje mesečnih obrokov najemnine.

Pogoji:

 • Sodno deponiranje izjave o prenosu lastninske pravice.
 • Lastninska pravica se prenese pod pogojem dokumentiranja potrdil o poplačilu celotne kupnine.
 • V primeru zamude/odloga plačila mesečnih obrokov se obračunajo pogodbene zamudne obresti 10% mesečno, neposredna izvršljivost.
 • V primeru zamude/odloga plačila za 6 mesecev se (lahko) izvaja neposredna izvršljivost in deložacija.
 • Tveganja prevzame iskalec/kupovalec/investitor.

 

Za primer težav s kreditno boniteto ali/in za prejete specifične zahteve investitorja uredimo odkup z najemom.