EPotrdilo o informativnem ogledu lokacije nepremičnine v naravi.
Vsi podatki o strankah se obravnavajo strogo zaupno v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov.
Pomaga, če veste kaj želite in kaj kupujete, Vaša pričakovanja osnovno opišite in Vaše zahteve dobro opredelite.
Skladno predpisom R.Slovenije in skladno obligaciji nepremičninske družbe do lastnika nepremičnine, ki se nudi za ogled, verodostojno povpraševanje za ogled lokacije nepremičnine v prilogi vsebuje datoteko skaniranega ID Osebnega dokumenta.
EPotrdilo o ogledu je skladno splošnim pogojem nepremičninske družbe in verodostojno velja kot AMS-I-07 Potrdilo o ogledu.
Podrobnosti vsebine AMS-I-07 lahko ogledate na Url povezavi v naslednji mapi.
Diskretnost in varovanje zbirke podatkov zagotovljena!
Katero lokacijo želite ogledati?
Predlaga se, da prvi ogled lokacije/soseske v naravi izvajate samostojno, brez vodenja.
Nepremičnino katere lokacijo želite ogledati v naravi dodatno določite in opišite z Url povezavo do oglaševane ponudbe.
Podatki o lokaciji, namenjeni urejanju možnosti stranke, ki išče možnost ogleda lokacije nepremičnine, za samostojno izvajanje prvega ogleda lokacije in nepremičnine, kateri so bili za stranko poslani na podlagi prejetega EPovpraševanja za ogled, veljajo verodostojno in se v kontekstu obligacijskega razmerja za postopek svetovanja razumejo v kontekstu izvedenega postopka ogleda lokacije in seznanitve naročitelja z lastnikom nepremičnine.
Ogled lokacije nepremičnine je brezplačen. Če tako želite, lahko prvi ogled izvajate samostojno. Po ogledu lokacije na spletu ali/in po ogledu lokacije v naravi za vse informacije o možnostih nakupa in za postopek pokličite kompetentnega in pooblaščenega svetovalca. Skladno predpisom R.Slovenije nepremičninska družba dobi pravico do plačila provizije ko je sklenjena pogodba in plačana ara.