Začetne informacije

Pravno in dejansko stanje nepremičnine,

ki jo nudijo oz. prodajajo fizične ali pravne osebe, brez posrednika z veljavno nepremičninsko licenco, ni preverjeno s strani nepremičninske agencije ali strokovnjaka s področja nepremičninskega prava. Sklepanje nepremičninskih pravnih poslov zahteva od prava neuke stranke visoko mero skrbnosti in previdnosti, predvsem poznavanje pravnih, davčnih in drugih nepremičninskih predpisov, razmer na trgu in poslovnih praks.

1. Začetno svetovanje o nepremičnini in vodenje ogledov lokacije stanovanj, stanovanjskih hiš, zemljišč TUKAJ.

2. Dodatno svetovanje in posredovanje pri prometu z nepremičninami ter naložbeno in pravno svetovanje TUKAJ.

Strokovno, varno in celovito !

Za ogled lokacije nepremičnine v naravi ter za zainteresirane tudi za prodajo ali za nakup stanovanja ali hiše ali zemljišča, potemtakem za promet z nepremičnino, svetujemo ter urejamo strokovno, varno in celovito.

Za zainteresirane iskalce možnosti ogleda, potemtakem za morebitne kupce nepremičnine, izvajamo svetovanje in vodenje ogleda lokacije nepremičnine. Postopki svetovanja ogleda lokacije se izvajajo na podlagi dovoljenja lastnika nepremičnine ter skladno veljavnim predpisom EU in Republike Slovenije. Potemtakem ima nepremičninska družba za sodelujoče svetovalce in nepremičninske posrednike pri pooblaščeni zavarovalnici sklenjeno polico zavarovanja poklicne odgovornosti. Vsebine svetovanja in posredovanja za promet z nepremičnino izvajamo na podlagi opravljenega Strokovnega izpita in pridobljenega dovoljenja RS Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Poklicna odgovornost sodelujočih pooblaščenih svetovalcev in nepremičninskih posrednikov je na podlagi ustrezne in veljavne zavarovalne police zavarovana skladno predpisom Republike Slovenije.

Svetovanje za nakup stanovanja, TUKAJ.

V kolikor želite ali če boste v nadaljevanju postopkov urejanja storitev svetovanja za nakup našo dotično pomoč tudi potrebovali, bomo skladno možnostim, boniteti in kreditni sposobnosti za Vas iskali tudi najbolj ugodno ponudbo financiranja nakupa (aranžma bančnega kredita).

Svetovanje za prodajo stanovanja, TUKAJ.

V kolikor želite ali če boste v okviru postopkov urejanja storitev svetovanja za prodajo nepremičnine našo dodatno storitev tudi potrebovali, bomo skladno ponudbi franšiznega poslovnega partnerja Karatbars International za Vas urejali nakup naložbenega zlata Fine Gold 999,9. Potemtakem bomo izvajali svetovanje menjave valute Euro za svetovno valuto Gold TUKAJ.

Sledite možnostim nakupa brez obveznosti:

Twitter.com/Stanovanja (v izdelavi)