Ekonomija deljenja

AMS

Assets Management System

AMS Estate Real Estates Nepremičnine Slovenije

Možnosti izvajanja poslovnega delovanja in ekonomije deljenja

https://en.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy

Ekonomija deljenja (Sharing economy) je relativno nov poslovni izraz, ki v obdobju zadnjih nekaj let in v času, ki ga vsi skupaj živimo, pridobiva na pomenu.

Cilj/namen ekonomije deljenja je večplasten, izrazito pa posameznikom/partnerjem in podjetjem/partnerjem omogoča poslovno (so)delovanje in vzajemno delitev orodij in sredstev, ki jih sodelujoči potrebujemo pri našem delu.

Na ta način našim/Vašim strankam lahko nudimo najboljšo storitev ali/in izdelek, na ta način so orodja/sredstva optimirana in sta potemtakem poslovni odnos/proces optimirana.

Za nepremičninsko panogo lahko zatrjujemo, da je bil AMS eden prvih 'nepremičninarjev' v Sloveniji, ki od 2004 vspostavlja in izvaja ekonomijo deljenja, tako da zadovoljstvo pridobimo vsi, Vi in mi vsi svetovalci profesionalci, Vaše/naše stranke in nepremičninska družba.

Ko smo začeli razvijati sistem in mrežo svetovalcev je bil glavni moto dvig ugleda 'poklica' svetovanja/posredovanja in sicer tudi v kontekstu maksimalne sistemske/informacijske podpore partnerja nepremičninske družbe, vse v okviru ekonomije deljenja.

  • Informacijska tehnologija, sistem oglaševanja, zbirka podatkov o strankah, agencijski poslovni prostori.
  • Možnosti neomejene svetovalne podpore partnerjev/mentorjev, delitev dobrih praks in izkušenj.
  • Vzajemno sodelovanje je in mora biti veliko več kot samo izmenjava vizitk.
  • Temelj sodelovanja je in vsekakor mora biti vzajemno zaupanje.
  • Zaupanje praviloma rezultira učinkovitost in zadovoljstvo.

S sodelovanjem in delitvijo, ki temelji predvsem tudi na vzajemnem zaupanju, bomo Vi/Mi in vsi naši svetovalci profesionalci nepremičnine zainteresiranim na tržišču tudi v prihodnje predstavljali kakovostno in tako znatno pripomogli k zmanjševanju časa, ki je potreben za kupoprodajo, potemtakem za doseganje zadovoljstva obeh, Kupca in Prodajalca.

AMS Estate se z implementacijo ekonomije delitve na nepremičninskem tržišču Slovenije uvršča med podjetja, ki so znatno prispevala k drastični spremembi nepremičninske panoge. Tako je z inovativnimi pristopi znatno pripomogel k spremebam načina svetovanja za prodajo nepremičnin in organiziranosti nepremičninskega trga Slovenije.

To in tako smo izvajali pred leti, taisto aktivno delamo dandanes, vsekakor bomo s sodelovanjem in delitvijo za dvigovanje kakovosti Vaših/Naših storitev in vzajemno za zadovoljevanje želja in potreb Vaših/Naših strank profesionalno in skladno predpisom skrbeli tudi v prihodnje.

AMS Estate filozofija in organizacijska kultura sta utemeljeni na principih deljenja in sodelovanja in deljenja med svetovalci. Delimo vire in sredstva, sodelujemo za zadovoljevanje strank, delimo ustvarjeno dodano vrednost (provizijo).

Na ta način Vašim/Našim strankam zagotavljamo izjemne in celovite rešitve/storitve in izboljšujemo delovanje in poslovanje vseh naših nepremičninskih svetovalcev.

Deso, 09/2015, Vir Google.