Real Estate.si

Pravno in dejansko stanje nepremičnine,

ki jo nudijo oz. prodajajo fizične ali pravne osebe, brez posrednika z veljavno nepremičninsko licenco, ni preverjeno s strani nepremičninske agencije ali strokovnjaka s področja nepremičninskega prava. Sklepanje nepremičninskih pravnih poslov zahteva od prava neuke stranke visoko mero skrbnosti in previdnosti, predvsem poznavanje pravnih, davčnih in drugih nepremičninskih predpisov, razmer na trgu in poslovnih praks.

Spletna stran estate.si:

  • Stranka, ki nudi, da bi prodala, prejme osnovno informacijo.
  • Stranka, ki išče, da bi kupila, prejme osnovno informacijo.
  • Umeščeno v sistem spletnih strani AMS Estate Intrernational.
  • Vsebinsko usmerjeno predvsem tudi za podporo delu svetovalcev.
  • Prilagojeno predvsem za izvajanje opravil svetovalcev kandidatov.
  • Zaenkrat jezikovno urejeno v Slovenskem jeziku.

Za stranko individualno in celovito ureja skrbnik.

Skladno predpisom varnost transakcije zagotavlja nepremičninska družba.

Nadzor za Vaš postopek izvajajo nepremičninski posredniki.

Vključujeni partnerji osrednje Evrope in Balkana.

Real Estate Int Inc.