Energetska izkaznica

Energetsko izkaznico izdelajo usposobljeni izvajalci.

Seznam: http://energetskaizkaznica.si/seznam-izvajalcev/

Informacije: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/

Energetska izkaznica objekta/stanovanja je obvezna priloga prodajne pogodbe za nepremičnino.

Vzorec energetske izkaznice za hišo, TUKAJ.