Standby svetovalci

Imetniki dovoljenja za oglaševanje:

1. Pupa, AMSCERTSOK

2. Barbka, AMSCERTBAS

3. Dravc, AMSCERTDRZ, EMail TUKAJ.

Kandidati za usposabljanje:

1. Mary, MAB.

2. Budo, BUN.

3. Miro, MID.